Skip to main content
Chào mừng bạn đến với MC!

Chào mừng bạn đến với MC!

Nếu bạn muốn có được bằng cấp hoặc các kỹ năng nghề nghiệp mới, Trường Cao đẳng Montgomery có thể giúp bạn thực hiện bước đầu tiên. Là sinh viên của MC, bạn sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn, và có cơ hội cần thiết để đạt được mục tiêu của mình.
 
#YouAreWelcomeHere
Tôi quan tâm đến việc học tại Trường Cao đẳng Montgomery. Tôi bắt đầu từ đâu?

Tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, Trường Cao đẳng Montgomery (MC) có nhiều lựa chọn.  Có các lớp tiếng Anh cơ bản miễn phí cho người lớn (Tiếng Anh như là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL)) và các lớp GED® qua đó bạn có thể giành được bằng tương đương bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ra, còn có các lớp tiếng Anh bậc đại học. Có các chương trình đào tạo và chứng chỉ ngắn hạn mà bạn có thể hoàn thành thông qua chương trình Phát triển Lực Lượng Lao Động & Giáo Dục Tiếp Diễn (WDCE), cũng như các chương trình học toàn thời gian kéo dài hai năm để có bằng cao đẳng. Để tìm hiểu cách tham gia các lớp trong các lĩnh vực này và nhiều lĩnh vực khác, bạn có thể gọi đến số 240-567-5000 (có sẵn thông dịch viên).

Nếu cạn cần mẫu thị thực sinh viên hoặc mẫu I-20, hãy bấm vào đây

Những loại khóa học nào được cung cấp?

Trường Cao đẳng Montgomery cung cấp các khóa học có tín chỉ và các khóa học không có tín chỉ.

Sự khác biệt là gì?

Các khóa học có tín chỉ dành cho sinh viên quan tâm đến việc lấy tín chỉ cao đẳng để có được chứng chỉ hoặc bằng cao đẳng, hoặc dành cho sinh viên tham gia các khóa học có thể chuyển sang trường đại học khác. Hãy tìm các lớp và chương trình trong danh mục khóa học có tín chỉ.

Các khóa học không có tín chỉ dành cho sinh viên muốn thu được kiến thức tổng quát hoặc nâng cao kiến thức trong các lĩnh vực nhất định, học nghề, hoặc theo đuổi sở thích cá nhân.  Các khóa học không có tín chỉ không được áp dụng cho bằng đại học, nhưng sinh viên có thể học các khóa học không có tín chỉ để có được các đơn vị giáo dục liên tục hoặc chứng chỉ cần thiết để hành nghề. Hãy tìm các lớp và chương trình trong danh mục khóa học không có tín chỉ (WDCE)

Làm thế nào tôi có thể mở mang Anh Ngữ của mình?

Đọc thêm về các lựa chọn cho khóa học có tín chỉ và không có tín chỉ để mở mang kỹ năng Anh Ngữ của bạn.

Các bước đầu tiên: Cách Đăng ký

Sau đây là các bước dễ dàng giúp bạn đăng ký vào lớp học đầu tiên của bạn tại MC.

Lưu ý rằng các bước này dành cho sinh viên mới muốn tham gia các lớp có tín chỉ. Nếu bạn hiện là sinh viên tín chỉ, xem Cách Đăng ký Lớp học.

Bạn có thể xem lịch họccác chương trình trực tuyến.

Đối với các lớp không có tín chỉ (WDCE), bạn KHÔNG cần thực hiện các bước dưới đây: bạn chỉ cần chọn lớp của bạn, sau đó đăng ký và nộp tiền.

Quy trình Ghi danh các Lớp có Tín chỉ
Bước một: Nộp đơn

Hoàn tất đơn xin học.

BẮT BUỘC

  • Nộp đơn xin học.
  • Nộp học bạ trung học phổ thông chính thức cho Văn phòng Tuyển sinh sau khi tốt nghiệp.

Việc nhập học chung vào Trường Cao đẳng Montgomery dành cho những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông được công nhận, hoàn thành tốt kỳ thi lấy Chứng chỉ Tương đương Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học (GED), hoặc ít nhất 16 tuổi và đã tốt nghiệp hoặc học xong trung học cơ sở. Không yêu cầu điểm kiểm tra tiêu chuẩn (ví dụ như SAT, ACT) để được nhập học nhưng điểm này có thể được sử dụng để xác định việc sắp xếp vào khóa học của bạn.

KHÔNG BẮT BUỘC

Một số chương trình tại trường cao đẳng có yêu cầu bổ sung về nhập học và/hoặc thời hạn. Hãy xem từng chương trình để biết chi tiết:

Bước hai: Kích hoạt tài khoản của bạn và xác định việc sắp xếp

Thiết lập tài khoản MyMC và email MC của bạn. Sau đó kiểm tra xem bạn có cần làm bài kiểm tra xếp lớp không.

Activate Your Account and Determine Placement

BẮT BUỘC

  • Xác nhận tài khoản MyMC của bạn: Truy cập MyMC và bấm vào “Claim Your Account” (Xác Nhận Tài Khoản của Bạn).  Bạn sẽ được nhắc nhập ID Sinh viên MC cùng với Số M của bạn (chín ký tự bao gồm cả chữ M).
  • Khi bạn đã đăng nhập vào MyMC, hãy thiết lập tài khoản email trường cao đẳng Montgomery của bạn bằng cách bấm vào biểu tượng email. Đây là cách MC sẽ liên lạc với bạn.
  • Xác đinh xem bạn có cần làm bài kiểm tra xếp lớp không. Bạn có thể làm bài kiểm tra ACCUPLACER hoặc ACCUPLACER ESL, hoặc có thể được miễn kiểm tra
Bước ba: Hoàn tất buổi hẹn về Định hướng và  Lấy Hẹn với Cố vấn

Hoàn tất hoạt động định hướng và cố vấn.

Complete Your Orientation and Schedule Appointment with an Advisor

BẮT BUỘC

Bước bốn: Đăng ký Lớp học và Nộp tiền

Đăng ký các lớp học của bạn và hãy chắc chắn nộp tiền đúng hạn.

Register and pay for classes

BẮT BUỘC

Bây giờ, hãy chuẩn bị cho học kỳ:

Tham gia lớp học!

Chi phí theo học Trường Cao đẳng Montgomery là bao nhiêu?

Thực tế, số tiền này ít hơn bạn nghĩ! Chi phí học tập ở đây ít hơn ở nhiều trường đại học khác. Bạn có thể tiết kiệm tới 50% học phí so với các trường đại học công lập bốn năm.

Lớp có Tín chỉ

Học phí và lệ phí cho các lớp có tín chỉ khác nhau, tùy thuộc vào số lượng tín chỉ bạn học và bạn sống ở Quận Montgomery, ở một quận khác của Maryland, hay ở ngoài bang. Để đủ điều kiện học chuyên ngành kỹ thuật hoặc để tham gia giáo dục đại học, bạn phải trả học phí dựa trên số lượng giờ tín chỉ bạn học. Ví dụ, sinh viên chính quy sẽ phải trả tiền cho 12 tín chỉ, cộng với chi phí giáo trình. Hãy xem mức học phí hiện tại.

Lớp không có Tín chỉ

Học phí cho các lớp không có tín chỉ khác nhau tùy thuộc vào loại chương trình học tập hoặc các khóa học bạn muốn học. Để biết thông tin về chi phí cho các lớp không có tín chỉ, hãy truy cập trang này và chọn khóa học bạn quan tâm. Bạn cũng có thể gọi trực tiếp để biết thông tin về chi phí theo số: 240-567-5188.

Có hỗ trợ tài chính liên bang (FAFSA) cho thanh toán chi phí không?
Lớp có Tín chỉ

Bạn có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ cấp.

Có các chương trình hỗ trợ tài chính khác nhau dành cho sinh viên. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy nhiều thông tin hơn về các loại hỗ trợ tài chính.

Để xác định xem bạn có đủ điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ này không, bạn phải điền Đơn xin Trợ cấp cho Sinh viên Liên bang (FAFSA) Miễn phí có tại Văn phòng Hỗ trợ Tài chính Trường Cao đẳng Montgomery, tại các trường trung học phổ thông của Hoa Kỳ, và trên internet. Lưu ý rằng đơn này là miễn phí và bạn không phải trả tiền cho bất cứ người nào giúp bạn điền đơn. Nếu bạn cần trợ giúp về đơn đăng ký, hãy liên hệ với văn phòng hỗ trợ tài chính của chúng tôi theo số 240-567-5100, hoặc đến một trong các văn phòng của chúng tôi tại bất kỳ trường nào của chúng tôi để được hỗ trợ riêng.

Trường Cao đẳng Montgomery có cấp học bổng. Để nộp đơn xin học bổng của Trường Cao đẳng Montgomery, bạn phải điền các mẫu đơn trên trang này.

Học bổng cũng được cấp bởi các công ty tư nhân và tổ chức phi chính phủ. Bạn có thể tìm thông tin về học bổng tại văn phòng hỗ trợ tài chính của Trường Cao đẳng Montgomery hoặc truy cập trang này.

Lớp không có Tín chỉ

Hỗ trợ tài chính liên bang (FAFSA) không chi trả cho các khóa học này. Tuy nhiên, có một số học bổng bạn có thể có đủ điều kiện để nhận. Hãy bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Có kế hoạch nộp tiền không?

Trường Cao đẳng Montgomery có kế hoạch nộp tiền cho phép sinh viên chia học phí thành ba lần trong suốt học kỳ. Bạn đăng ký càng sớm thì tính linh hoạt sẽ càng cao. Hãy hỏi thủ quỹ cách bạn có thể đăng ký tham gia kế hoạch nộp học phí (TIP) hoặc truy cập trang này để biết thêm thông tin.

Đánh giá bằng cấp, chuyển đổi tín chỉ và tín chỉ cho kiến thức trước đây

Hãy tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc lấy bằng cấp bằng cách sử dụng những gì bạn đã học được bên ngoài trường cao đẳng.

MC trao cho bạn cơ hội sử dụng các tín chỉ bạn có được tại các cơ sở khác để hoàn thành việc học tại MC. Bạn có thể chuyển các tín chỉ trước đây từ các cơ sở khác và làm bài thi và/hoặc nhận tín chỉ cho kinh nghiệm làm việc, bao gồm cả phục vụ trong quân đội.

Tất cả sinh viên của MC đều có thể tận dụng cơ hội này, dù họ đã ghi danh vào một chương trình hay muốn ghi danh vào một chương trình như một sinh viên mới.

Trung tâm Tham gia Cộng đồng (Văn phòng Liên lạc Cộng đồng)

Nếu thuận tiện hơn, hãy đến một trong các trung tâm tham gia cộng đồng của chúng tôi (đặt tại Thư viện Gaithersburg và Trung tâm Dịch vụ Khu vực Quận East). Bạn không chỉ có thể nhận được câu trả lời cho nhiều câu hỏi của mình, mà còn có thể học các lớp không có tín chỉ tại các trung tâm này.